Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Parkering

Parkering

Publisert 24-02-2017

De nummererte parkeringsplassene er til utleie, og prisene per år; fra januar til januar er som følger:
Fra 1 januar 2024 gjelder følgende priser

 

Kroner 1600,- for plass uten mulighet for strøm til motorvarmer.
Kroner 1800- for plass med mulighet for strøm til motorvarmer (kursen er 16 amp.)
El og hybridbiler
Kroner 1600,- for plass + 1200 kr pr kvartal + strømforbruk

Slik gjør du det for å få tilgang til ladestasjonen.

Først må du laste ned appen Cloudcharge. Legge inn info og bankkort.
Det som er viktig er at du søker opp ladestasjonens ID (bkr....) (husk små bokstaver) og be om tillatelse. Hvis du ikke ber om tillatelse/legger til laderen så vil ikke styret få det opp i administrasjonsverktøyet som en forespørsel.

Når dette er gjort, må du gi styret beskjed på sms 46940848 eller epost styret@bjerkedalen.no , slik at de kan godkjenne og gi deg tilgang til lading.

 

NB: Parkeringsplassen følger IKKE leiligheten ved fremleie eller salg. Ny andelseier eller leietaker må leie egen p-plass.

 

Kravet for å få leie parkeringsplass er at man er beboer i borettslaget med en registrert bil/motorvogn, og at den ikke har en størrelse som medfører ulempe eller sjenanse for andre brukere eller borettslaget. Det er også et krav at man har førerkort. Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassen til campingvogner, tilhengere, løsøre eller avskiltede biler/motorvogner. Det er heller ikke tillatt å låne eller leie ut plassen videre til andre, den skal kun brukes av beboer og eventuelt besøkende.

 

Ved ledig kapasitet er det mulig å leie en parkeringsplass nr.2, søknad med en kort begrunnelse sendes vaktmester eller styret. Borettslaget kan si opp leie av plass nr.2 med 1 måneds varsel.

 

Det er vaktmesterne som håndterer tildeling av parkeringsplasser, ta derfor kontakt hvis du ønsker å leie en plass. Det kan i perioder være stor pågang og da settes du på venteliste.

 

Du kan også si ifra til vaktmesterne hvis du ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass nærmere din oppgang. Da vil du få beskjed når/hvis en parkeringsplass blir ledig.

 

Vaktmesterne kan treffes enten på vaktmesterkontoret eller telefon 480 27 178. Skriftlig henvendelse fortrinnsvis på e-post til vaktmester@bjerkedalen.no, eller brev som legges i postkassa ved vaskeriet

 

Parkering for MC/Moped

Det er merket opp noen egne områder i borettslaget for parkering av motorsykler og mopeder. Parker tohjulingen din slik at det også blir plass til andre. NB! Det er kun tillatt å bruke disse plassene i sommersesongen, det vil si fra 1.april - 31.oktober. Parkering utenom disse datoene kan føre til borttauing. Vi oppfordrer brukerne av disse plassene til å vise hensyn i forhold til motorstøy på natta og tidlig morgen. Parkering er ikke tillatt hvis motorsykkel eller moped er avskiltet.


Gjesteparkering

Plassene 150, 151, 152,153 og 154 vil nå være gjesteparkering mot betaling.

  • Ikke tillatt å parkere tilhengere, campingvogner e.l
  • Prisen er satt til 20 kr timen og 100 kr døgnet.
  • Ved ikke betalt avgift vil P-Norge ilegge et gebyr pålydende 600 kr.
  • Blir bilen stående flere dager uten gyldig betaling, vil P-Norge kunne øke gebyret med 50 kr pr døgn

Garasjeplass

Vi har et eget frittstående garasjelag i borettslaget vårt. Ta kontakt med dem, dersom du ønsker å leie garasjeplass.

 

Parkering langs Krokliveien

Her gjelder generelle traffikkregler siden dette ikke er borettslaget sin eiendom.

 

Feilparkering
Borettslaget har avtale med P-Norge om bøtelegging og borttauing.


Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser over lengre tid.

Av/på lessing av varer, osv er tillatt. Er det ingen synlig aktivitet ved bilen i 15 minutter, kan P-Norge ilegge gebyr. Dersom bilen blir stående på samme sted i 24 timer vil P-Norge ta kontakt med eier og be om at denne flyttes innen en avtalt tidsfrist. Overholdes ikke denne fristen vil bilen bli tauet bort.

P-Norge vil ikke kontrollere oppmerkede plasser. Står noen på din plass uten din tillatelse må du henvende deg til P-Norge på telefonnr  400 16 121. og P-Norge vil komme og ilegge gebyr dersom de ikke oppnår kontakt med eier av bilen.
 

Bortauing
Dersom bilen er tauet bort kan du kontakte
Vakttelefon:
915 43000
E-Post:
oks@oslokranbilservice.no
 

Det er selvfølgelig ikke lov å parkere på andre sine nummererte parkeringsplasser med mindre man har fått samtykke av eier til dette.

Parkering

Publisert 24-02-2017

De nummererte parkeringsplassene er til utleie, og prisene per år; fra januar til januar er som følger:
Fra 1 januar 2024 gjelder følgende priser

 

Kroner 1600,- for plass uten mulighet for strøm til motorvarmer.
Kroner 1800- for plass med mulighet for strøm til motorvarmer (kursen er 16 amp.)
El og hybridbiler
Kroner 1600,- for plass + 1200 kr pr kvartal + strømforbruk

Slik gjør du det for å få tilgang til ladestasjonen.

Først må du laste ned appen Cloudcharge. Legge inn info og bankkort.
Det som er viktig er at du søker opp ladestasjonens ID (bkr....) (husk små bokstaver) og be om tillatelse. Hvis du ikke ber om tillatelse/legger til laderen så vil ikke styret få det opp i administrasjonsverktøyet som en forespørsel.

Når dette er gjort, må du gi styret beskjed på sms 46940848 eller epost styret@bjerkedalen.no , slik at de kan godkjenne og gi deg tilgang til lading.

 

NB: Parkeringsplassen følger IKKE leiligheten ved fremleie eller salg. Ny andelseier eller leietaker må leie egen p-plass.

 

Kravet for å få leie parkeringsplass er at man er beboer i borettslaget med en registrert bil/motorvogn, og at den ikke har en størrelse som medfører ulempe eller sjenanse for andre brukere eller borettslaget. Det er også et krav at man har førerkort. Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassen til campingvogner, tilhengere, løsøre eller avskiltede biler/motorvogner. Det er heller ikke tillatt å låne eller leie ut plassen videre til andre, den skal kun brukes av beboer og eventuelt besøkende.

 

Ved ledig kapasitet er det mulig å leie en parkeringsplass nr.2, søknad med en kort begrunnelse sendes vaktmester eller styret. Borettslaget kan si opp leie av plass nr.2 med 1 måneds varsel.

 

Det er vaktmesterne som håndterer tildeling av parkeringsplasser, ta derfor kontakt hvis du ønsker å leie en plass. Det kan i perioder være stor pågang og da settes du på venteliste.

 

Du kan også si ifra til vaktmesterne hvis du ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass nærmere din oppgang. Da vil du få beskjed når/hvis en parkeringsplass blir ledig.

 

Vaktmesterne kan treffes enten på vaktmesterkontoret eller telefon 480 27 178. Skriftlig henvendelse fortrinnsvis på e-post til vaktmester@bjerkedalen.no, eller brev som legges i postkassa ved vaskeriet

 

Parkering for MC/Moped

Det er merket opp noen egne områder i borettslaget for parkering av motorsykler og mopeder. Parker tohjulingen din slik at det også blir plass til andre. NB! Det er kun tillatt å bruke disse plassene i sommersesongen, det vil si fra 1.april - 31.oktober. Parkering utenom disse datoene kan føre til borttauing. Vi oppfordrer brukerne av disse plassene til å vise hensyn i forhold til motorstøy på natta og tidlig morgen. Parkering er ikke tillatt hvis motorsykkel eller moped er avskiltet.


Gjesteparkering

Plassene 150, 151, 152,153 og 154 vil nå være gjesteparkering mot betaling.

  • Ikke tillatt å parkere tilhengere, campingvogner e.l
  • Prisen er satt til 20 kr timen og 100 kr døgnet.
  • Ved ikke betalt avgift vil P-Norge ilegge et gebyr pålydende 600 kr.
  • Blir bilen stående flere dager uten gyldig betaling, vil P-Norge kunne øke gebyret med 50 kr pr døgn

Garasjeplass

Vi har et eget frittstående garasjelag i borettslaget vårt. Ta kontakt med dem, dersom du ønsker å leie garasjeplass.

 

Parkering langs Krokliveien

Her gjelder generelle traffikkregler siden dette ikke er borettslaget sin eiendom.

 

Feilparkering
Borettslaget har avtale med P-Norge om bøtelegging og borttauing.


Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser over lengre tid.

Av/på lessing av varer, osv er tillatt. Er det ingen synlig aktivitet ved bilen i 15 minutter, kan P-Norge ilegge gebyr. Dersom bilen blir stående på samme sted i 24 timer vil P-Norge ta kontakt med eier og be om at denne flyttes innen en avtalt tidsfrist. Overholdes ikke denne fristen vil bilen bli tauet bort.

P-Norge vil ikke kontrollere oppmerkede plasser. Står noen på din plass uten din tillatelse må du henvende deg til P-Norge på telefonnr  400 16 121. og P-Norge vil komme og ilegge gebyr dersom de ikke oppnår kontakt med eier av bilen.
 

Bortauing
Dersom bilen er tauet bort kan du kontakte
Vakttelefon:
915 43000
E-Post:
oks@oslokranbilservice.no
 

Det er selvfølgelig ikke lov å parkere på andre sine nummererte parkeringsplasser med mindre man har fått samtykke av eier til dette.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi