Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Husleie

Husleie

Publisert 10-03-2017

Husleie/Fellesutgifter

Husleien/fellesutgifter betales forskuddsvis innen den 1. hver måned. Husleien dekker blant annet oppvarming, varmtvann og vaktmester, og alle drifts-, vedlikeholds- og finansielle kostnader.

Husleie pr. 1.1.2023
Felleskostnader:
4 roms 4.143
2 roms sideleilighet: 3.431
2 roms midtleiliget    3.102

Bad: 1051 kr.
Kabel- Tv: 361 kr.
 
Totalt

4. roms:  5.555 kr
2 roms sideleilighet: 4.843 kr.
2 roms midtleiliget:  4.514 kr.

 

Husleie pr. 1.1.2016

På grunn av låneopptak i forbindelse med utskifting av alle vinduer i leilighetene og i kjeller, settes grunnhusleia opp med 4% fra 1.januar.

kr 4.324,- for 4 roms leiligheter

kr 3.710,- for 2-roms sideleiligheter

kr 3.427,- for 2-roms midtleiligheter

 

Husleie pr. 1.7.2015

Som følge av generalforsamlingens vedtak om å skifte alle vinduer i leilighetene og i kjeller, settes grunnhusleia opp med 8% fra 1.juli.

kr 4.187,- for 4 roms leiligheter

kr 3.596,- for 2-roms sideleiligheter

kr 3.324,- for 2-roms midtleiligheter

 

Husleie pr. 1.1.2015

Fordi vi har et etterslep på vedlikehold grunnet at en større andel enn forutsatt av husleia har gått til betjening av lån, velger Styret å kun gjøre mindre justeringer av husleien. Grunnhusleia økes med 8,52% mens andelen av husleien som settes av til lånet settes ned fra 1000 til 750 kroner.

I praksis betyr det at husleia holdes uendret for 4-roms leilighetene, mens det blir en liten nedgang for 2-roms leilighetene.

4-roms kr 3.932 ,-

2-roms sideleilighet kr 3.385,-

2-roms midtleiligheter kr 3.134,-

 

Husleie pr. 1.1.2014

4-roms kr 3.932 ,-

2-roms sideleilighet kr 3.428,-

2-roms midtleilighet kr 3.196,-

 

Økonomi - Baderomslån

I 2007 tok Borettslaget opp et lån på 50 Mill NOK for å finansiere rehabilitering av baderom. Styret anno 2007 valgte som finansieringsmetode å ta opp et Nibor-lån i Nordea med nedbetalingstid på 30 år, hvor 20 år er bundet. Lånet hadde en fast rente på 5,56% pluss en flytende rente­margin som varierer med variasjoner i det økonomiske markedet.

 

I 2012 hadde den flytende rentemarginen økt til 2%, slik at vi betalte 5,56%+2%+gebyrer, totalt 7,787% i effektiv rente på restlånet på ca. 46 Mill NOK fra 2007.

 

Styret anno 2013 og 2014 jobbet med å finne løsning på å få refinansiert eller optimalisert Borettslagets låneavtale med Nordea. I dette arbeidet ble det oppdaget at Nordea feilaktig hadde trukket for mye avdrag, slik at Borettslaget i praksis hadde betalt mer ned på lånet enn det som var avtalt - og rentebeløpet ble beregnet av det teoretisk riktige lånebeløpet. Denne feilen pågikk fra første avdrag ble betalt i 2008, til dette ble oppdaget i 2013.  

 

Etter reforhandling av avtalen med Nordea har borettslaget fortsatt en fast rente på 5,56% på lånet + en fast rentemargin på 0,7%, totalt 6,26% fast rente. Dette gjelder fram til 2027. I tillegg er lånet avdragsfritt fram til 30.08.2019 for å justere for det feilaktige beløpet vi har betalt i avdrag siden 2008. Lånet løper fremdeles til år 2037.

 

Dette betyr at vi i perioden 2015 til 2019 trenger 750 kr per andel per måned til å betjene baderomslånet. Fra 2019 vil vi trenge 1070 kr per andel per måned.

 

På grunn av den opprinnelig avtalens karakter, er det vanskelig for Borettslaget å komme seg ut av avtalen før år 2027.

 

Husleien vil derfor fra 1. juli/1. september 2019 økes med 320 kroner. Dette kommer på fakturaen som "baderomstillegg".

Husleie

Publisert 10-03-2017

Husleie/Fellesutgifter

Husleien/fellesutgifter betales forskuddsvis innen den 1. hver måned. Husleien dekker blant annet oppvarming, varmtvann og vaktmester, og alle drifts-, vedlikeholds- og finansielle kostnader.

Husleie pr. 1.1.2023
Felleskostnader:
4 roms 4.143
2 roms sideleilighet: 3.431
2 roms midtleiliget    3.102

Bad: 1051 kr.
Kabel- Tv: 361 kr.
 
Totalt

4. roms:  5.555 kr
2 roms sideleilighet: 4.843 kr.
2 roms midtleiliget:  4.514 kr.

 

Husleie pr. 1.1.2016

På grunn av låneopptak i forbindelse med utskifting av alle vinduer i leilighetene og i kjeller, settes grunnhusleia opp med 4% fra 1.januar.

kr 4.324,- for 4 roms leiligheter

kr 3.710,- for 2-roms sideleiligheter

kr 3.427,- for 2-roms midtleiligheter

 

Husleie pr. 1.7.2015

Som følge av generalforsamlingens vedtak om å skifte alle vinduer i leilighetene og i kjeller, settes grunnhusleia opp med 8% fra 1.juli.

kr 4.187,- for 4 roms leiligheter

kr 3.596,- for 2-roms sideleiligheter

kr 3.324,- for 2-roms midtleiligheter

 

Husleie pr. 1.1.2015

Fordi vi har et etterslep på vedlikehold grunnet at en større andel enn forutsatt av husleia har gått til betjening av lån, velger Styret å kun gjøre mindre justeringer av husleien. Grunnhusleia økes med 8,52% mens andelen av husleien som settes av til lånet settes ned fra 1000 til 750 kroner.

I praksis betyr det at husleia holdes uendret for 4-roms leilighetene, mens det blir en liten nedgang for 2-roms leilighetene.

4-roms kr 3.932 ,-

2-roms sideleilighet kr 3.385,-

2-roms midtleiligheter kr 3.134,-

 

Husleie pr. 1.1.2014

4-roms kr 3.932 ,-

2-roms sideleilighet kr 3.428,-

2-roms midtleilighet kr 3.196,-

 

Økonomi - Baderomslån

I 2007 tok Borettslaget opp et lån på 50 Mill NOK for å finansiere rehabilitering av baderom. Styret anno 2007 valgte som finansieringsmetode å ta opp et Nibor-lån i Nordea med nedbetalingstid på 30 år, hvor 20 år er bundet. Lånet hadde en fast rente på 5,56% pluss en flytende rente­margin som varierer med variasjoner i det økonomiske markedet.

 

I 2012 hadde den flytende rentemarginen økt til 2%, slik at vi betalte 5,56%+2%+gebyrer, totalt 7,787% i effektiv rente på restlånet på ca. 46 Mill NOK fra 2007.

 

Styret anno 2013 og 2014 jobbet med å finne løsning på å få refinansiert eller optimalisert Borettslagets låneavtale med Nordea. I dette arbeidet ble det oppdaget at Nordea feilaktig hadde trukket for mye avdrag, slik at Borettslaget i praksis hadde betalt mer ned på lånet enn det som var avtalt - og rentebeløpet ble beregnet av det teoretisk riktige lånebeløpet. Denne feilen pågikk fra første avdrag ble betalt i 2008, til dette ble oppdaget i 2013.  

 

Etter reforhandling av avtalen med Nordea har borettslaget fortsatt en fast rente på 5,56% på lånet + en fast rentemargin på 0,7%, totalt 6,26% fast rente. Dette gjelder fram til 2027. I tillegg er lånet avdragsfritt fram til 30.08.2019 for å justere for det feilaktige beløpet vi har betalt i avdrag siden 2008. Lånet løper fremdeles til år 2037.

 

Dette betyr at vi i perioden 2015 til 2019 trenger 750 kr per andel per måned til å betjene baderomslånet. Fra 2019 vil vi trenge 1070 kr per andel per måned.

 

På grunn av den opprinnelig avtalens karakter, er det vanskelig for Borettslaget å komme seg ut av avtalen før år 2027.

 

Husleien vil derfor fra 1. juli/1. september 2019 økes med 320 kroner. Dette kommer på fakturaen som "baderomstillegg".

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi