Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Garasjelaget

Garasjelaget

Publisert 24-02-2017

Bjerkedalen Garasjelag A/L er et andelslag, hvis formål er å drive utleie og vedlikehold av garasjer for de som har leilighet i Bjerkedalen Borettslag. Garasjelaget består av 84 garasjer, derav 76 garasjer som er tilgjengelig for vanlig utleie. Garasjelagets daglige drift er uavhengig i forhold til borettslaget.
 
Vi tilbyr også garasje med ladeplass for andelseiere som har elbil og ladbar hybrid. Ladeboksene er veggmonterte og tilbyr mode 3 lading, egen kabel må benyttes. Strømnettet i anlegget er av typen 230 V IT, så bilen din må være kompatibel med det. Systemet vi har for lading kommer fra ZAPTEC, og ladeeffekt er avhengig av hvor mange biler som lader samtidig. Maks effekt ca. 7.000 w/t og minste effekt ca. 1.800 w/t. Det er et ekstra overdragelsesbeløp på kr. 15.000 for ladeplass, i tillegg til det ordinære på kr. 20.000. Overdragelsesbeløpet betales tilbake ved flytting. Det koster kr. 2.040 ekstra i årlig leie for ladeplass. I tillegg kommer strømforbruk som blir målt med egen
måler per garasje. Det er ikke tillatt å lade elbil og ladbar hybrid i de andre garasjene. Si ifra når du registrerer deg på venteliste hvis du ønsker garasje med ladeplass, og om du har elbil eller ladbar hybrid.
 
I mai 2011 ble samtlige garasjeporter i anlegget skiftet ut til nye, moderne og klemsikre leddporter som også inkluderer automatisk portåpner med 2 stk. fjernkontroll. Leverandøren utfører årlig service og kontroll. Portmodellen er tysk og heter Hörmann EPU40. Vi har laget en liten oversikt med tips og råd om porten og bruk av denne, og dette finner du her. Ellers kan du se samtlige mål for alle portåpningene i anlegget her. 

Det er venteliste for å bli andelseier i garasjelaget. Se kontaktinformasjon under. Leieprisen er kr. 2.760 i året, og dekker blant annet strøm til motorvarmer. I tillegg kommer et overdragelsesbeløp på kr. 20.000. For de som blir andelseiere i Garasjelaget i dag er det ingen mulighet for å selge andelen videre ved salg av leilighet. Nye andelseiere må ha en registrert bil eller annen registrert motorvogn. Når man flytter fra borettslaget går
garasjen tilbake til garasjelaget og overdragelsesbeløpet betales tilbake. De som ble andelseiere før 27.03.2005 kan imidlertid overdra leieretten av garasje til ny eier ved salg av leiligheten. Oppgjør og overføring av overdragelsesbeløp mellom kjøper og selger skal alltid formidles gjennom Garasjelagets forretningsfører.
 
Andelseiere som ønsker å flytte garasje fra øvre til nedre rekke kan sette seg på venteliste for dette (dette er kun mulig for de som allerede har garasje). Hvis noen ønsker å bytte garasje fra nede til oppe, eller på annen måte bytte, går det an å melde inn interesse om dette. Det er også mulig å stå på interesse-liste for leie av garasje nummer 2.
 
All kontakt rundt ventelister, leie, overdragelsesbeløp og salg går gjennom garasjelagets forretningsfører, Lars
Tore Bjørkevoll, tlf. 481 59 250.
 
Elektronisk post sendes til garasje@bjerkedalen.no
Postadresse er Bjerkedalen Garasjelag, Krokliveien 55, 0584 Oslo.
 
Øvrige henvendelser sendes til styret på samme adresser.
 
Styret
Styret i Bjerkedalen Garasjelag A/L består av fire personer. Disse blir valgt for 1-2 år på generalforsamling hvert år. Styrets sammensetning for 2023 er:
 
Leder: Grethe Heide Gaarder, Tlf. 991 54 408
Styremedlem: Jørn Dyrhol  
Styremedlem: Vidar Gundersen
Varamedlem: Elin E. Algermissen

Styret er blant annet ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og generell oppfølging av at vedtekter og regelverk blir fulgt.

Hvert år avholdes ordinær generalforsamling innen utgangen av april. Innkalling sendes ut til alle andelseiere. Det er kun saker som står på innkallingen som behandles. Andelseiere som ønsker saker til behandling må sende inn disse skriftlig senest 10. februar.
 
Oversikt over nye vedtekter, leiekontrakter og protokoller fra generalforsamling finner du nederst på siden.

Dugnad tas normalt hver vår, og blir annonsert ved oppslag. Andelseiere som deltar og jobber på dugnaden får kr. 150,- i rabatt på garasjeleien for sin arbeidsinnsats. 
 
Sist oppdatert i mars 2023

Garasjelaget

Publisert 24-02-2017

Bjerkedalen Garasjelag A/L er et andelslag, hvis formål er å drive utleie og vedlikehold av garasjer for de som har leilighet i Bjerkedalen Borettslag. Garasjelaget består av 84 garasjer, derav 76 garasjer som er tilgjengelig for vanlig utleie. Garasjelagets daglige drift er uavhengig i forhold til borettslaget.
 
Vi tilbyr også garasje med ladeplass for andelseiere som har elbil og ladbar hybrid. Ladeboksene er veggmonterte og tilbyr mode 3 lading, egen kabel må benyttes. Strømnettet i anlegget er av typen 230 V IT, så bilen din må være kompatibel med det. Systemet vi har for lading kommer fra ZAPTEC, og ladeeffekt er avhengig av hvor mange biler som lader samtidig. Maks effekt ca. 7.000 w/t og minste effekt ca. 1.800 w/t. Det er et ekstra overdragelsesbeløp på kr. 15.000 for ladeplass, i tillegg til det ordinære på kr. 20.000. Overdragelsesbeløpet betales tilbake ved flytting. Det koster kr. 2.040 ekstra i årlig leie for ladeplass. I tillegg kommer strømforbruk som blir målt med egen
måler per garasje. Det er ikke tillatt å lade elbil og ladbar hybrid i de andre garasjene. Si ifra når du registrerer deg på venteliste hvis du ønsker garasje med ladeplass, og om du har elbil eller ladbar hybrid.
 
I mai 2011 ble samtlige garasjeporter i anlegget skiftet ut til nye, moderne og klemsikre leddporter som også inkluderer automatisk portåpner med 2 stk. fjernkontroll. Leverandøren utfører årlig service og kontroll. Portmodellen er tysk og heter Hörmann EPU40. Vi har laget en liten oversikt med tips og råd om porten og bruk av denne, og dette finner du her. Ellers kan du se samtlige mål for alle portåpningene i anlegget her. 

Det er venteliste for å bli andelseier i garasjelaget. Se kontaktinformasjon under. Leieprisen er kr. 2.760 i året, og dekker blant annet strøm til motorvarmer. I tillegg kommer et overdragelsesbeløp på kr. 20.000. For de som blir andelseiere i Garasjelaget i dag er det ingen mulighet for å selge andelen videre ved salg av leilighet. Nye andelseiere må ha en registrert bil eller annen registrert motorvogn. Når man flytter fra borettslaget går
garasjen tilbake til garasjelaget og overdragelsesbeløpet betales tilbake. De som ble andelseiere før 27.03.2005 kan imidlertid overdra leieretten av garasje til ny eier ved salg av leiligheten. Oppgjør og overføring av overdragelsesbeløp mellom kjøper og selger skal alltid formidles gjennom Garasjelagets forretningsfører.
 
Andelseiere som ønsker å flytte garasje fra øvre til nedre rekke kan sette seg på venteliste for dette (dette er kun mulig for de som allerede har garasje). Hvis noen ønsker å bytte garasje fra nede til oppe, eller på annen måte bytte, går det an å melde inn interesse om dette. Det er også mulig å stå på interesse-liste for leie av garasje nummer 2.
 
All kontakt rundt ventelister, leie, overdragelsesbeløp og salg går gjennom garasjelagets forretningsfører, Lars
Tore Bjørkevoll, tlf. 481 59 250.
 
Elektronisk post sendes til garasje@bjerkedalen.no
Postadresse er Bjerkedalen Garasjelag, Krokliveien 55, 0584 Oslo.
 
Øvrige henvendelser sendes til styret på samme adresser.
 
Styret
Styret i Bjerkedalen Garasjelag A/L består av fire personer. Disse blir valgt for 1-2 år på generalforsamling hvert år. Styrets sammensetning for 2023 er:
 
Leder: Grethe Heide Gaarder, Tlf. 991 54 408
Styremedlem: Jørn Dyrhol  
Styremedlem: Vidar Gundersen
Varamedlem: Elin E. Algermissen

Styret er blant annet ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og generell oppfølging av at vedtekter og regelverk blir fulgt.

Hvert år avholdes ordinær generalforsamling innen utgangen av april. Innkalling sendes ut til alle andelseiere. Det er kun saker som står på innkallingen som behandles. Andelseiere som ønsker saker til behandling må sende inn disse skriftlig senest 10. februar.
 
Oversikt over nye vedtekter, leiekontrakter og protokoller fra generalforsamling finner du nederst på siden.

Dugnad tas normalt hver vår, og blir annonsert ved oppslag. Andelseiere som deltar og jobber på dugnaden får kr. 150,- i rabatt på garasjeleien for sin arbeidsinnsats. 
 
Sist oppdatert i mars 2023

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi