Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Forsikring

Forsikring

Publisert 10-03-2017

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige forsikring. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsi Forsikringnnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

 

Skaden meldes til styret på epost styret@bjerkedalen.no eller brev i postkasse ved vaskeriet. Styret melder dette videre til forsikringsselskapet.

 

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar, for eksempel skader som skyldes oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

 

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Skadedyr

Borettslaget har tegnet en tilleggsforsikring på skadedyr i Gjensidige forsikting. Avtalen gjelder med firmaet som heter Anicimex.

Dersom dette skal gå via denne tilleggsforsikringen så må dere melde skaden til styret.

 

Krav til hjemforsikring

I borettslagets vedtekter §3.6 står det følgende:
Andelseieren plikter til enhver tid å ha hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade m.v. Borettslaget kan kreve at andelseieren fremlegger forsikringsbevis med vilkår, og kvittering for betalt forsikring. Ved skade på leiligheten skal andelseierens forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før borettslagets forsikring benyttes.

 

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra andelseierer, noen av andelseierens husstand eller den han har overlatt sin leilighet til og som dekkes av borettslagets forsikring, kan borettslaget kreve dekket egenandel og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden, av andelseieren.


Denne egenandelen er per 01.07.2024 på kr 10.000,- (15000 kroner for veggedyr, skadedyr og utøy)

Forsikring

Publisert 10-03-2017

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige forsikring. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsi Forsikringnnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

 

Skaden meldes til styret på epost styret@bjerkedalen.no eller brev i postkasse ved vaskeriet. Styret melder dette videre til forsikringsselskapet.

 

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar, for eksempel skader som skyldes oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

 

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Skadedyr

Borettslaget har tegnet en tilleggsforsikring på skadedyr i Gjensidige forsikting. Avtalen gjelder med firmaet som heter Anicimex.

Dersom dette skal gå via denne tilleggsforsikringen så må dere melde skaden til styret.

 

Krav til hjemforsikring

I borettslagets vedtekter §3.6 står det følgende:
Andelseieren plikter til enhver tid å ha hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade m.v. Borettslaget kan kreve at andelseieren fremlegger forsikringsbevis med vilkår, og kvittering for betalt forsikring. Ved skade på leiligheten skal andelseierens forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før borettslagets forsikring benyttes.

 

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra andelseierer, noen av andelseierens husstand eller den han har overlatt sin leilighet til og som dekkes av borettslagets forsikring, kan borettslaget kreve dekket egenandel og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden, av andelseieren.


Denne egenandelen er per 01.07.2024 på kr 10.000,- (15000 kroner for veggedyr, skadedyr og utøy)

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi