Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Søppel

Søppel

Publisert 10-03-2017

I borettslaget er det kildesortering i henhold til retningslinjer fra Oslo Kommune. Det betyr at vi skiller ut plastemballasje, matavfall, restavfall, papp og papir, metall og glass. Det er egne poser for plastemballasje (blå) og matavfall (grønne), restavfall går i andre handleposer. Dette skal kastes i innkasthus merket med "Restavfall". Papp og papir kastes i innkasthus merket med "Papp/papir"

OBS: Farlig avfall og elektrisk avfall må leveres på egne returpunkt. Les mer om dette og finn ditt nærmeste hentested for poser på http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

 

I borettslaget er det standplasser for søppel på følgende steder.

  1. Ved garasjen utenfor K61 (papir og restavfall)​​
  2. Utenfor K45 (papir og restavfall)​​
  3. Utenfor K54  (papir og restavfall)​​
  4. På enden av blokk K39-43  (papir, restavfall og glass)​​
  5. Utenfor K21 (papir og restavfall)

Hvis du ser at beholderen er full må du gå til neste standplass. IKKE sett søppel på utsiden av innkasthuset.
Husk å knytte posene godt igjen - NB! BRUK ALLTID DOBBEL KNUTE. 

 

I tillegg til standplassene er det 1 containere til papp og papir. Den er plassert ved vaskeriet (K51) 

 

For større avfall, som møbler og utstyr, brukes den grønne containeren som er plassert ved vaskeriet. . Denne tømmes hver 14. dag. Containeren er åpen alle dager. Er containeren full ikke plasser søppel på utsiden.


Styret anmoder de som har mulighet til å kjøre slikt avfall til gjenbruksanlegget på Brobekk om å gjøre det, da tømmingen er kostbar. El-artikler, brannslukningsapparat, maling og annet farlig avfall skal ikke kastes i containeren, da dette medfører ekstrautgift i forbindelse med tømmingen.

Søppel

Publisert 10-03-2017

I borettslaget er det kildesortering i henhold til retningslinjer fra Oslo Kommune. Det betyr at vi skiller ut plastemballasje, matavfall, restavfall, papp og papir, metall og glass. Det er egne poser for plastemballasje (blå) og matavfall (grønne), restavfall går i andre handleposer. Dette skal kastes i innkasthus merket med "Restavfall". Papp og papir kastes i innkasthus merket med "Papp/papir"

OBS: Farlig avfall og elektrisk avfall må leveres på egne returpunkt. Les mer om dette og finn ditt nærmeste hentested for poser på http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

 

I borettslaget er det standplasser for søppel på følgende steder.

  1. Ved garasjen utenfor K61 (papir og restavfall)​​
  2. Utenfor K45 (papir og restavfall)​​
  3. Utenfor K54  (papir og restavfall)​​
  4. På enden av blokk K39-43  (papir, restavfall og glass)​​
  5. Utenfor K21 (papir og restavfall)

Hvis du ser at beholderen er full må du gå til neste standplass. IKKE sett søppel på utsiden av innkasthuset.
Husk å knytte posene godt igjen - NB! BRUK ALLTID DOBBEL KNUTE. 

 

I tillegg til standplassene er det 1 containere til papp og papir. Den er plassert ved vaskeriet (K51) 

 

For større avfall, som møbler og utstyr, brukes den grønne containeren som er plassert ved vaskeriet. . Denne tømmes hver 14. dag. Containeren er åpen alle dager. Er containeren full ikke plasser søppel på utsiden.


Styret anmoder de som har mulighet til å kjøre slikt avfall til gjenbruksanlegget på Brobekk om å gjøre det, da tømmingen er kostbar. El-artikler, brannslukningsapparat, maling og annet farlig avfall skal ikke kastes i containeren, da dette medfører ekstrautgift i forbindelse med tømmingen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi