Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Retningslinjer for parabolantenner

Retningslinjer for parabolantenner

Publisert 10-03-2017

Vedtatt av Generalforsamlingen 6. april 2006


Retningslinjene som Styret, per mars 2006, legger til grunn for montering av parabolantenner på balkongen er:

 • Antennens høyeste punkt skal ikke være plassert høyere enn rekken på verandaen.

 • Antennen skal ikke festes ved at det gjøres inngrep på trevegg, rød teglstein eller selve verandaskroget (aluminiumen). Eneste lovlige faste festepunkt er således den hvitmalte betongen. Fortrinnsvis settes antennen på stativ.

 • Antennen skal monteres slik at den ikke kan utgjøre fare for skade på bygning eller mennesker, uansett værforhold eller andre ytre påvirkninger. Andelseier er selv ansvarlig for all skade som måtte oppstå i forbindelse med egen parabolantenne. Ansvaret for montert parabol følger eier av leiligheten.

 • Antennen skal ikke avgi støy.

 • At andelseier har parabol betyr ikke at han/hun fritas for kostnadene til kabel-TV. Dette er felleskostnader som belastes over husleien.

 • Må borettslaget initiere fjerning av ulovlig montert parabol må andelseier bære kostnaden ved dette.

 • Styret kan endre disse retningslinjene ved styrevedtak. Endringene får tilbakevirkende kraft for allerede monterte parabolantenner.

Retningslinjer for parabolantenner

Publisert 10-03-2017

Vedtatt av Generalforsamlingen 6. april 2006


Retningslinjene som Styret, per mars 2006, legger til grunn for montering av parabolantenner på balkongen er:

 • Antennens høyeste punkt skal ikke være plassert høyere enn rekken på verandaen.

 • Antennen skal ikke festes ved at det gjøres inngrep på trevegg, rød teglstein eller selve verandaskroget (aluminiumen). Eneste lovlige faste festepunkt er således den hvitmalte betongen. Fortrinnsvis settes antennen på stativ.

 • Antennen skal monteres slik at den ikke kan utgjøre fare for skade på bygning eller mennesker, uansett værforhold eller andre ytre påvirkninger. Andelseier er selv ansvarlig for all skade som måtte oppstå i forbindelse med egen parabolantenne. Ansvaret for montert parabol følger eier av leiligheten.

 • Antennen skal ikke avgi støy.

 • At andelseier har parabol betyr ikke at han/hun fritas for kostnadene til kabel-TV. Dette er felleskostnader som belastes over husleien.

 • Må borettslaget initiere fjerning av ulovlig montert parabol må andelseier bære kostnaden ved dette.

 • Styret kan endre disse retningslinjene ved styrevedtak. Endringene får tilbakevirkende kraft for allerede monterte parabolantenner.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi