Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Retningslinjer fellesrom

Retningslinjer fellesrom

Publisert 10-03-2017

vedtatt av Styret oktober 2005

 

Generelt

Folk har forskjellig ordenssans og antenner for hvordan man kan ta seg til rette. Styret har derfor sett seg nødt til å komme med noen presiseringer for å få ”harmonien” tilbake ift bruk av innendørs fellesarealer. Retningslinjene er en utdypning av lagets husordensregler. Styret tar gjerne imot tips for å gjøre retningslinjene bedre.

 

Normal bruk av fellesrom

Fellesrom defineres i denne sammenheng som alle fellesarealer som ikke er i trapperom eller ganger i bodområdene. I de sistnevnte områdene tillates ingen lagring overhodet av hensyn til sikkerhet. Tilfluktsrom skal kunne klargjøres på 72 timer, jfr. ”Forskrift om tilfluktsrom av 15/3 1995”. Normal bruk av fellesrom er for gjenstander som er i regelmessig bruk, slik som sykler, barnevogner, sparkesykler, bildekk m.m.

 

Gjenstander som faller utenfor denne definisjonen er ting som møbler, treningsapparater, kasser med ting og tang...

 

Dersom alle i oppgangen skriftlig godkjenner at et fellesrom skal benyttes til hobbyrom kan søknad om dette sendes Styret. Det samme gjelder annen bruk av fellesrom som ikke kan anses som normal bruk. Pålegg fra styret i denne sammenheng skal følges. Tillatelser kan inndras dersom beboere krever det.

 

Når det er dugnad vil dette bli varslet på styrebrev eller ved oppslag. Det vil da vanligvis kreves at gjenstander i fellesrom skal merkes med navn for at de ikke skal bli kastet på dugnadsdagen. Det er beboers ansvar å følge med på dette.

 

Trenger midlertidig lagringsplass:
Generelt:

Det finnes mange firma i nærheten som tilbyr transporttjenester og lagring på kort og lang sikt. Beboerne oppfordres til å bruke disse for å ikke skape konfliktsituasjoner i borettslaget. En oversikt over noen firma finnes på borettslagets hjemmesider.

 

Hva er midlertidig hensettelse?

Dette er behov som dukker opp f.eks. ifm flytting, oppussing m.m.. I den forbindelse tillater Styret at ledige fellesarealer kan benyttes for midlertidig hensetting av andelseiernes eiendeler i inntil 1 måned. Vaktmester skal kontaktes og vil skrive en tillatelse som skal festes synlig på eiendelene.

 

Hvordan skal det lagres?

Fortrinnsvis skal slik lagring gjøres så det ikke kommer i konflikt med normal bruk av fellesrommene. Dvs at man skal forsøke å lagre dette innerst i rommene der det ikke står i veien. På loftet skal man ikke blokkere rømningsvei mellom to trappeoppganger.

 

Hvor mye plass kan man låne?

Man kan ikke under noen omstendighet ta mer plass enn at normal bruk av fellesrommene er mulig for de andre beboerne.

 

Håndhevelse

Brudd på lagets lover og regler blir håndhevet etter at beboere, vaktmester, styremedlemmer eller andre gjør lagets representanter kjent med forholdet. Vaktmester eller Styret vil iverksette tiltak utifra hvor alvorlig forholdet er. Er det fare for at lagringen kan påføre skade på mennesker eller bygningsmasse, eller den er til stor ulempe for de andre brukerne av arealene, kan Styret pålegge og iverksette umiddelbar fjerning av eiendelene. Ved mindre alvorlige brudd på retningslinjene kan samme reaksjon iverksettes dersom andelseier ikke retter seg etter pålegg fra Styret.

 

Legge beslag på hele fellesrom

Alle tillatelser til å legge beslag på hele rom som måtte være gitt av tidligere styrer eller vaktmestere til enkeltbeboere oppheves.

Retningslinjer fellesrom

Publisert 10-03-2017

vedtatt av Styret oktober 2005

 

Generelt

Folk har forskjellig ordenssans og antenner for hvordan man kan ta seg til rette. Styret har derfor sett seg nødt til å komme med noen presiseringer for å få ”harmonien” tilbake ift bruk av innendørs fellesarealer. Retningslinjene er en utdypning av lagets husordensregler. Styret tar gjerne imot tips for å gjøre retningslinjene bedre.

 

Normal bruk av fellesrom

Fellesrom defineres i denne sammenheng som alle fellesarealer som ikke er i trapperom eller ganger i bodområdene. I de sistnevnte områdene tillates ingen lagring overhodet av hensyn til sikkerhet. Tilfluktsrom skal kunne klargjøres på 72 timer, jfr. ”Forskrift om tilfluktsrom av 15/3 1995”. Normal bruk av fellesrom er for gjenstander som er i regelmessig bruk, slik som sykler, barnevogner, sparkesykler, bildekk m.m.

 

Gjenstander som faller utenfor denne definisjonen er ting som møbler, treningsapparater, kasser med ting og tang...

 

Dersom alle i oppgangen skriftlig godkjenner at et fellesrom skal benyttes til hobbyrom kan søknad om dette sendes Styret. Det samme gjelder annen bruk av fellesrom som ikke kan anses som normal bruk. Pålegg fra styret i denne sammenheng skal følges. Tillatelser kan inndras dersom beboere krever det.

 

Når det er dugnad vil dette bli varslet på styrebrev eller ved oppslag. Det vil da vanligvis kreves at gjenstander i fellesrom skal merkes med navn for at de ikke skal bli kastet på dugnadsdagen. Det er beboers ansvar å følge med på dette.

 

Trenger midlertidig lagringsplass:
Generelt:

Det finnes mange firma i nærheten som tilbyr transporttjenester og lagring på kort og lang sikt. Beboerne oppfordres til å bruke disse for å ikke skape konfliktsituasjoner i borettslaget. En oversikt over noen firma finnes på borettslagets hjemmesider.

 

Hva er midlertidig hensettelse?

Dette er behov som dukker opp f.eks. ifm flytting, oppussing m.m.. I den forbindelse tillater Styret at ledige fellesarealer kan benyttes for midlertidig hensetting av andelseiernes eiendeler i inntil 1 måned. Vaktmester skal kontaktes og vil skrive en tillatelse som skal festes synlig på eiendelene.

 

Hvordan skal det lagres?

Fortrinnsvis skal slik lagring gjøres så det ikke kommer i konflikt med normal bruk av fellesrommene. Dvs at man skal forsøke å lagre dette innerst i rommene der det ikke står i veien. På loftet skal man ikke blokkere rømningsvei mellom to trappeoppganger.

 

Hvor mye plass kan man låne?

Man kan ikke under noen omstendighet ta mer plass enn at normal bruk av fellesrommene er mulig for de andre beboerne.

 

Håndhevelse

Brudd på lagets lover og regler blir håndhevet etter at beboere, vaktmester, styremedlemmer eller andre gjør lagets representanter kjent med forholdet. Vaktmester eller Styret vil iverksette tiltak utifra hvor alvorlig forholdet er. Er det fare for at lagringen kan påføre skade på mennesker eller bygningsmasse, eller den er til stor ulempe for de andre brukerne av arealene, kan Styret pålegge og iverksette umiddelbar fjerning av eiendelene. Ved mindre alvorlige brudd på retningslinjene kan samme reaksjon iverksettes dersom andelseier ikke retter seg etter pålegg fra Styret.

 

Legge beslag på hele fellesrom

Alle tillatelser til å legge beslag på hele rom som måtte være gitt av tidligere styrer eller vaktmestere til enkeltbeboere oppheves.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi