Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Retningslinjer fremleie

Retningslinjer fremleie

Publisert 10-03-2017

I henhold til § 3.3 i vedtektene for Bjerkedalen Borettslag

 

Def: Andelseier er eier av leilighet. Leietaker er den person som ønsker å leie av andelseier.

 • Fremleie kan kun skje etter at andelseier har bodd i leiligheten i minst 1 år.

 • Fremleie kan skje for inntil 3 år

 • Fremleie må søkes skriftlig. Kontakt OBOS for å få tilsendt søknadsskjema. Delyn Benedicte Edwards er saksbehandler i Avdeling Eierskifter tlf: 22868349, epost: delyn.benedicte.edwards@obos.no 

 • OBOS tar et administrasjonsgebyr for fremleie søknad og rapportering, for tiden (1.1.2016) koster det 1294 kroner

 • Styret skal anmode andelseier om et møte mellom styrets representant, andelseier og leietaker, der vedtekter og husordensregler blir gjennomgått. Disse skal være gjennomlest på forhånd. Leietaker tar med referanse fra tidligere bosted, om mulig. Før leieforholdet tar til skal dette møtet være avviklet.

 • Fremleie er ikke godkjent før andelseier mottar skriftlig godkjennelse fra borettslagets styre eller forretningsfører.

 • Styret har myndighet til å avslå en søknad, dette begrunnes skriftlig.

 • Andelseier plikter å være tilgjengelig pr. telefon eller e-post i fremleieperioden.

 • Leietaker plikter å overholde borettslagets vedtekter og husordensregler. Leieforholdet kan kreves opphevet ved brudd på reglene.

 • Andelseier er ansvarlig for at leietaker følger gjeldende lover og regler.

 • Eventuell parkeringsplass følger ikke leiligheten, og det er ingen refusjon av innbetalt leie. Leietaker med bil kan leie egen p-plass gjennom vaktmester.

Se også borettslagslova og borettslagets vedtekter for mer informasjon.

Retningslinjer fremleie

Publisert 10-03-2017

I henhold til § 3.3 i vedtektene for Bjerkedalen Borettslag

 

Def: Andelseier er eier av leilighet. Leietaker er den person som ønsker å leie av andelseier.

 • Fremleie kan kun skje etter at andelseier har bodd i leiligheten i minst 1 år.

 • Fremleie kan skje for inntil 3 år

 • Fremleie må søkes skriftlig. Kontakt OBOS for å få tilsendt søknadsskjema. Delyn Benedicte Edwards er saksbehandler i Avdeling Eierskifter tlf: 22868349, epost: delyn.benedicte.edwards@obos.no 

 • OBOS tar et administrasjonsgebyr for fremleie søknad og rapportering, for tiden (1.1.2016) koster det 1294 kroner

 • Styret skal anmode andelseier om et møte mellom styrets representant, andelseier og leietaker, der vedtekter og husordensregler blir gjennomgått. Disse skal være gjennomlest på forhånd. Leietaker tar med referanse fra tidligere bosted, om mulig. Før leieforholdet tar til skal dette møtet være avviklet.

 • Fremleie er ikke godkjent før andelseier mottar skriftlig godkjennelse fra borettslagets styre eller forretningsfører.

 • Styret har myndighet til å avslå en søknad, dette begrunnes skriftlig.

 • Andelseier plikter å være tilgjengelig pr. telefon eller e-post i fremleieperioden.

 • Leietaker plikter å overholde borettslagets vedtekter og husordensregler. Leieforholdet kan kreves opphevet ved brudd på reglene.

 • Andelseier er ansvarlig for at leietaker følger gjeldende lover og regler.

 • Eventuell parkeringsplass følger ikke leiligheten, og det er ingen refusjon av innbetalt leie. Leietaker med bil kan leie egen p-plass gjennom vaktmester.

Se også borettslagslova og borettslagets vedtekter for mer informasjon.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi